Oplev vikingetiden med Tissø Vikingerne

Målet med foreningens arbejde er at fremme og formidle historien, kulturen og fakta om fundene ved
Tissø, med særligt fokus på vikingetiden. Formålet søges opfyldt gennem oplevelser og formidling af viden om vikingetiden lokalt, regionalt og internationalt.

Indkaldelse til generalforsamling og foredrag lørdag d. 10. feb. - klik her

Om Tissø Vikingerne!

Bestyrelsen

Formand: Britt Rasmussen

Næstformand: Poul Erik Christensen

Kasserer / Sekretær & Webmaster: Kathrine Brandstrup


Bådelauget Frigg: Martin Nobel og Søren Nielsen

Lager- og grejansvarlig: Gwen Jensen og Henrik Fischer-Nielsen

Øvrige medlemmer:  Ulla Gerner

Suppleanter: Dorte Nielsen og Gwen JensenVikingeskibet Frigg

En unik måde at opleve naturen omkring Tissø

Om Frigg 

Vikingeskibet Frigg er en kopi af et fund fra Gokstad i Norge. Gokstadfundet består af et større vikingeskib, der var anvendt som begravelsesskib og heri var yderligere tre mindre skibe – det største at disse tre skibe er udgangspunktet for Frigg.


Vikingeskibet Frigg blev indviet i 2015 og er blevet til som et læringsprojekt fra den tidligere produktionsskole i Svebølle. Skibet har fra 2015 haft sommerplads i Lille Fulgede Havn hvorfra produktionsskolens Maritime elevhold har vedligeholdt, sejlet med det og formidlet historien omkring det. I sommeren 2020 overtog foreningen Tissø Vikingemarked ejerskabet af Frigg og ønsker at udbrede glæden ved at sejle med vikingeskib i Tissø.

Bådelauget

Skibet ejes formelt af foreningen Tissø Vikingemarked, men i hverdagen har vi en lille arbejdsgruppe, der står for sejlads, vedligehold m.m. Bådelauget – dvs. alle medlemmer ind i foreningen, der betaler de ekstra 300 kr for at kunne deltage i sejladser med Frigg – vælger hvert år 4 til at være arbejdsgruppe. Hertil vælges en 5. person af bestyrelsen for Tissø Vikingemarked.

Arbejdsgruppen består i 2023 af: Kathrine Brandstrup, Henning Fougt, Martin Nobel, Søren Nielsen og Jørgen Larsen.

Kom på tur med Frigg

Vi sejler gerne hver mandag kl. 16.30 - hvis vejret er til det.

Vil du gerne prøve, om sejlads med vikingeskib er noget for dig? Så kom med på et prøvesejlads!

Tilmelding til sejlads, indmeldelse m.m. sker ved henvendelse til:

Kathrine Brandstrup –kasserer@vikingemarked.dk eller tlf. 29421939.

dragehoveder frigg poul erik
IMG_2522
frigg01-1536x1024
søsætning 2020
åbent hus 12 juni 2021

Årets gang

Oplev vikingetiden!


Arrangementer og aktiviteter i 2024                                             Følg med på facebook                                                                                                                                                          Husk også den interne medlemsgruppe!


- Internt forårsarrangement for foreningsmedlemmer lørdag d. 20. april - mulighed for overnatning 

- Sæsonåbning lørdag d. 4. maj. Vi hjælper Fugledegårds nye kulturkoordinator Julie, med at få sæsonen skudt godt i gang. 

- Vikingeaktiviteter på havnen i Kalundborg i forbindelse med Royal Run mandag d. 20. maj.

Det sker

Indkaldelse til generalforsamling 2024

Lørdag den 10. februar 2024 kl. 15.00

på Tissø Vikingecenter / Fugledegård

Dagsorden:

 1. Valg af dirigent
 2. Bestyrelsens beretning
 3. Regnskab 2023 forelægges til godkendelse
 4. Budget for 2024 til orientering
 5. Fastsættelse af kontingent
  Bestyrelsen har udarbejdet forslag til ny kontingentstruktur, se bilag 1
 6. Indkomne forslag
 7. Fastsættelse af antal medlemmer i bestyrelsen til 7 eller 9 medlemmer
 8. Valg til bestyrelsen
  På valg:
  Poul-Erik Christiansen (genopstiller)
  Martin Nobel (genopstiller)
  Britt Rasmussen (genopstiller)
  Gwen Jensen (genopstiller ikke)
  John B. Corcoran (genopstiller ikke)
  Jan Søderholm (udtræder af bestyrelsen)
 9. Valg af 1. og 2. suppleant for 1 år
  Henrik Fischer Nielsen (genopstiller)
  Søren Jensen (genopstiller ikke)
 10. Valg af 2 revisorer for 1 år
 11. Valg af 1 revisorsuppleant
 12. Eventuelt


Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen bedes sendt til formanden på mail formand@vikingemarked.dk senest den 28. januar 2024.


For at du kan stemme på generalforsamlingen skal du have betalt dit kontingent. I 2024 er kontingentet 150 kr. for personligt medlemskab, 300 kr. for forening eller virksomhed og 400 kr for medlemskab af Vikingeskibet Frigg. Indbetales på konto i Dragsholm Sparekasse: reg. 0537 konto nr. 443506. Husk at angive navn på indbetaler.


Foreningen er vært ved kaffe/te og kage.


Foredrag om fåreknogler i vikingetiden !

Lørdag d. 10. februar kl. 13-14 v/ phd. studerende Jonas Holm Jæger.

Forhistoriske får: arkæologiske og molekylær biologiske perspektiver.


I forbindelse med forskningsprojektet Tekstile Ressourcer i Vikingetidens Landskab – undersøger Jonas knoglematerialet fra sen jernalder og til vikingetidens slutning. Tidligere har osteologiske undersøgelser haft svært ved at skelne mellem fåreknogler og gedeknogler, men med en ny dna test bliver det meget tydeligt, hvor store fårehold vikingerne har haft og det sat sammen med tekstiler og tekstilredskaber samt landskabsanalyser vil det måske kunne give nye hypoteser omkring fremstilling af uldsejl i vikingetiden. 


Vikingerne fejrer vintersolhverv og Jól

Lørdag den 16. december kl. 11-17 fejrer Tissø Vikingerne vintersolhverv og Jól med det årlige julemarked på Tissø Vikingecenter.

Kontakt

Træd ind i vikingernes verden - bliv medlem !

Ønsker du at blive medlem af Foreningen Tissø Vikingerne? Så udfyld tilmeldingsformularen, og indbetal kontingent:

Kontingent 2024:

 • Personer: 150 kr. pr. år.
 • Firma/foreninger: 300 kr. pr. år.
 • Bådelauget Frigg: 400 kr. pr. år. (er inkl. alm. kontingent til foreningen)


Indbetales på konto: 0537 0000443506

Dragsholm Sparekasse Asnæs Afdeling